آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه

کیارش تیموری

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه

امیر علی بیانی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان پسرانه

امیر محمد افخمی

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه

تیم بسکتبال مدرسه

مسابقه: دسته یک بسکتبال استان

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

محمد حسین کارگریان

مسابقه: مسابقات ووشو استان

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

آرش کوهی

مسابقه: مسابقات ووشو استان

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

مهران تاج آبادی

مسابقه: پارکور

رتبه: اول

دبستان پسرانه

امیر حسین تکش

مسابقه: مسابقات ووشو استان

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

تیم بسکتبال مدرسه

مسابقه: دسته دو قهرمانی استان

رتبه: اول

دبستان پسرانه

ارمان تیموری

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه

صالح نجفیان

مسابقه: مسابقات ووشو استان

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

حسن واعظ دهنوي

1390/03/06

دبستان پسرانه

آرمان زارع

1387/03/06